Interreg Latvija – Lietuva

Projektas Nr. LLi-377, “Dialogue in the silence and in the dark” – a new way to discover a different world. Acronym: A different light

Projekto tikslas:

Projektas siekia, traukia ir sukuria kurčiųjų ir aklųjų menininkų bendradarbiavimo ir traukos platformą. Projekto tikslas – padėti kurtiesiems ir akliesiems iš Telšių ir Kuržemės, Žemgalės ir Latgalės regionų, kurie domisi teatru, dirbti kartu. Spektaklį sukurs mišri kurčiųjų ir aklųjų veikėjų, daugiausia dėmesio skiriant kurčiųjų ir aklųjų kūrybingumui. Projekte sukurti kūriniai suteiks kurtiesiems ir akliesiems menininkams kūrybiškumo ir meninius namus. Jie galės pamatyti savo gyvenimą ir patirtį, atspindintį scenoje.

Bendras projekto biudžetas: 164 625,96 EUR

ERPF finansavimas: 139 932,05 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio 2 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

Informacija apie projekto partnerius:

Telšių rajono savivaldybės administracija, Lietuva – pagrindinis partneris, www.telsiai.lt

Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras, Lietuva, www.telsiuteatras.lt

Latvijos Kurčiųjų draugija, Latvija, www.inbiedriba.lv

 

Projektą iš dalies finansavo

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

 

www.latlit.eu