Gimimo data: 1969-01-20

Gimimo vieta: Telšiai

Vaidmenys Žemaitės dramos teatre:

2008 m. Jonas Girinis. B. Dauguvietis „Žaldokynė“, rež. J. Buziliauskas

2010 m. Klebonas. S. Kymantaitė – Čiurlionienė „Pinigėliai“, rež. J. Buziliauskas

2011 m. Dzidorius. Žemaitė „Piršlybos“, rež. L. Pocevičienė

2011 m. Leonas. Ž. Anujis „Orkestras“, rež. K. Brazauskas

2011 m . Vingis. Žemaitė „Marti“, rež. R. Bytautienė

2014 m. Peteris. „Keturiese vidurnakty“, rež.  A. Kulikauskas

2014 m . Jonas. Žemaitė „Marti“, rež. A. Banytė

2015 m. Kozeris. Žemaitė „Trys mylimos“, rež. J. Buziliauskas

2017 m. Antanas. „Keturakis“ Amerika pirtyje“, rež. J. Buziliauskas

2018 m. Žlibinas. K. Saja „Anapilin arba Kvailybės gravitacija, rež. D. Žilinskas

2019 m. Burmistras. P. Cvirka „Šventųjų gyvenimas“, rež. D. Žilinskas