Brangūs Žemaičiai,

Prisistatau Jums kaip kultūros lauko žmogus, prieš keliolika metų baigęs aktorines bakalauro studijas ŠU Menų fakultete, o prieš keletą metų ir meno vadybos magistro studijas VU Kauno fakultete. 2006 – 2009 m. buvau aktyvus Šiaulių dramos teatro savanoris, 2009-2015 m. dirbau Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriumi (tame tarpe ir kultūrinių projektų vadovu), 2015-2020 m. antruosius namus atradau Nacionaliniame Kauno dramos teatre, kuriame ėjau administratoriaus, o vėliau vadybos skyriaus vadovo pareigas. Be šių patirčių Lietuvos teatruose turėjau galimybę pažinti ir techninę, ūkinę įstaigų veiklą, kas padėjo dar giliau pažinti bei suprasti teatro vaidybos, vadybos ir valdymo principus.

2020-2021 m. prisidėjau prie Kauno miesto ir Kauno rajono kultūrinio virsmo bei šiuolaikiško sąmoningumo skatinimo. Paskutinė mano karjeros stotelė – VšĮ „Kaunas 2022“ (Kaunas Europos kultūros sostinė 2022) komanda ir kultūros partnerysčių programa, kurioje vykdžiau koordinavimo darbus su beveik 80-čia Kauno ir kitų Lietuvos miestų kultūros operatoriais. Kadangi tai buvo puiki patirtis derinant skirtingus daugelio asmenybių bei organizacijų interesus – tai naujajame darbe Žemaitės teatre pagrindinis tikslas kadencijos laikotarpyje – gražinti teatrą žmonėms: lankomumo gerinimas, žanrų įvairovė, teatro regioninės svarbos akcentavimas ir profesionalaus teatrinio požiūrio formavimas visuomenėje. Džiaugiuosi suteikta galimybe tapti Jūsų mylimo ir ypatingo kultūros židinio, Telšių Žemaitės dramos teatro vadovu. Viltingai žvelgiu į priekį ir tikiu, kad mūsų laukia daug naujų ir nepamirštamų spektaklių, renginių bei įvykių, kurie žadins ne tik istorinius prisiminimus apie buvusį teatrą, bet ir įkvėps naujos kultūrinės gyvybės.

Su pagarba,

Deividas Rajunčius