Profesionaliojo meno plėtra – šokio festivalyje „ŠOK‘as“. Siekiant paskatinti profesionaliojo meno plėtrą, Telšiuose rengiamas pirmasis baletą ir šiuolaikinį šokį jungiantis projektas – festivalis „ŠOK’as“. Juo siekiama įvairioms visuomenės grupėms prieinamo meninio ir kultūrinio švietimo, taip pat sudaryti sąlygas kultūra besidomintiems telšiškiams įgyti naujų, praturtinančių patirčių. Festivalį organizuoja Telšių Žemaitės dramos teatras, projekto idėjos autorė ir koordinatorė –choreografė Ina Levickienė. Pagrindinis festivalio akcentas – žmogus, jo virsmo etapai iš kūdikio į vaiką, iš vaiko į paauglį, iš paauglio į suaugusįjį, iš suaugusio į senolį, iš senolio į dulkę. Judesiu išreiškiamos visos emocijos, esančios žmogaus viduje, tad šokis reikšmingas žmogaus evoliucijai tiek menine, tiek socialine prasme. Projektas jau prasidėjo organizuojamomis kūrybinėmis dirbtuvėmis Telšių Žemaitės dramos teatro šokių studijos šokėjams (vad. I. Levickienė), kurias veda profesionalus choreografas Marijanas Staniulėnas. Projekto metu ieškosime šokio meno rūšių skirtumų bei panašumų, o festivalyje „ŠOK‘as“ vienoje scenoje žiūrovui bus atskleistos profesionaliojo šokio meno ypatybės, pabrėžiant subtilias šokio detales ir įvairių pasirodymų metu akcentuota, kad klasika su modernizmu gali tapti vienos terpės dalyviais“, – intriguoja I. Levickienė. Šokio festivalyje lapkritį planuojama parodyti penkis įvairių šokio žanrų spektaklius. Pilną netikėtų, spalvotų daiktų, skatinančių mažuosius žiūrovus kartu su šokėjais tyrinėti ir atrasti daug naujo apie save ir aplink supantį pasaulį pristatys „Baltijos baleto teatras“ balete vaikams „Saldainių fėjos“. Tai gėrio ir blogio, pykčio ir taikos paralelė, akcentuojanti, jog augant žmogui, ne visuomet jį lydi ryškūs akcentai, ne visuomet globoja šiltos mamos rankos, kad kasdienybę sudrumsčia netikėtai atplaukę juodi debesys. Virsmas iš vaiko į suaugusįjį ypač sunkus. Tai apmastymų, maištavimo, pašėlusių idėjų ir dar neišmėgintų patirčių paieška. Šiam tarpsniui pasirinktas choreografo Marijano Staniulėno spektaklis „JAU NE TAS“, kuriame pristatomos ir nagrinėjamos tokios šiuolaikiškos temos, kaip nepažabota technologijų ir su tuo tenkančio itin didelio informacijos kiekio intervencija į jauno žmogaus gyvenimą, jo pasauliu pasitikinčią sąmonę. Iš viso to kylantis nuolatinis nerimas ir psichologinė įtampa sukelia, rodos, niekaip nesibaigiančią kovos prieš patį save būseną. Gražiausiam gyvenimo tarpsniui – jaunystei – įprasminti pasirinktas Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos šokio spektaklis pagal V. Šekspyro komediją „Vasarvidžio nakties sapnas“. Spektaklis „Vasarvidžio naktis“ per judesį žiūrovui padės atsakyti į keliamus klausimus: kada mes esame savimi? kada esame mūsų susikurtos tapatybės ir vaidmenys? kur yra teatras, o kur yra realybė? kur mes esame tikresni – savo susikurtuose vaidmenyse realybėje, ar keistame pasąmonės valdomame sapnų pasaulyje? „Šeiko šokio teatras“ pristatys šokio spektaklį „ASIDE“. Jis gilinasi į saviraiškos, noro būti suprastam, atstūmimo ir ryšio su kitu aplinka paieškų temas. Dviejų šokėjų nepaliaujamas, jautrus, tikslus judesys ir atšiauri elektroninė muzika scenoje atveria trapias žmogiškų santykių kūrimo pastangas. Intymi spektaklio atmosfera, verčianti su šokėjais kvėpuoti vienu ritmu ir itin techniškas atlikimas įtraukia žiūrovus į nesiliaujantį sceninį veiksmą. Brandžiam žmogui būdingas ryšys su gamta, glaudus santykis su žmonėmis ir greta slenkanti vienatvė, jausmai, nuomonės ir nuostatų raiška, filosofinis požiūris į gyvenimą. Žmogaus evoliucijos atomazgai įprasminti pasirinktas Baltijos baleto teatro šokio spektaklis „Vienatvės armija“ (režisierė ir choreografė Marija Simona Šimulynaitė).Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė.

Telšių Žemaitės dramos teatro choreografė

Ina Levickienė

 

 

Projekto startas – prasidėjusios kūrybinės dirbtuvės su profesionaliais šokėjais, siekiant pristatyti šiuolaikinio šokio tendencijas. Prasidėjus projektui Telšiuose jau lankėsi ir Telšių Žemaitės dramos teatro šokėjus mokytis šokio gudrybių bei priimti naujus kūrybinius iššūkius pakvietė šokio pedagogas, su įvairiais stiliais dirbantis choreografas Marijanas Staniulėnas.

Šiandien – paskutinė festivalio „ŠOK‘as diena

Dovana Telšių kultūrai – taip galėtų įvardinti Žemaitijos sostinėje suorganizuotą pirmąjį profesionalaus šokio festivalį „ŠOK‘as“, jungiantį baletą ir šiuolaikinį šokį. Projektą parengė ir festivalį organizuoja Telšių Žemaitės dramos teatras, projekto idėjos autorė bei koordinatorė – choreografė Ina Levickienė.

„Festivaliu norėjome kultūra besidomintiems telšiškiams padovanoti kuo ryškesnių įspūdžių ir suteikti kuo daugiau naujų, praturtinančių patirčių. Esame dėkingi Lietuvos kultūros tarybai ir Telšių rajono savivaldybei už palaikymą ir paramą organizuojant projektą. Puikių atsiliepimų sulaukęs festivalis paliko įspūdį ne vienam. Viliuosi, kad šis šokio festivalis bus palankiai įvertintas ir kilstelės Telšių kultūrinio gyvenimo kartelės lygį“, – kalbėjo I. Levickienė.

Festivalio atidaryme dalyvavusi Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Tarvainytė džiaugėsi kokybiško turinio renginiu, projekto sumanytojai Inai linkėjo sėkmės ateities projektuose ir skatino nesustoti bei dėti visas pastangas, kad profesionalaus šokio festivalis ŠOK’as taptų tradiciniu ir pavergtų visų telšiškių bei miesto svečių širdis.

Kūrybinėmis dirbtuvėmis festivalis startavo, kūrybinėmis dirbtuvėmis ir baigiasi. Šiandien – paskutinioji festivalio diena, kurią Telšių Žemaitės dramos teatro jaunimo šokio studija (vad. Ina Levickienė) pradeda kūrybinėmis dirbtuvėmis su choreografe Lina Puodžiukaite – Lanauskiene, o klasikinio šokio paslapčių mokė choreografė Giedrė Zaščižinskaitė. Pirmosios kūrybinės dirbtuvės su choreografu Marijanu Staniulėnu vyko dar pernai, tik startavus projektui. Praėjusių kūrybinių dirbtuvių rezultatas – Telšių Žemaitės dramos teatro jaunimo šokio studijos ir choreografo Marijano Staniulėno bendras šokio projektas „Teatras – tai tu“.

Už puikų jaunimo šokio studijos pasirodymą dėkojo Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vardu dėkojo ir gyrė vyr. specialistė Vaida Udovičienė bei perdavė jauniesiems šokėjams gardžių dovanų. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams ir visiems, prisidedantiems prie projekto.

Be šio kūrybinio darbo festivalio metu surengti dar penki skirtingi profesionaliojo šokio pasirodymai: renginį atidarė Telšių Žemaitės dramos teatro šokių studijos (vad. Ina Levickienė) auklėtiniai, pasirodė vienintelė step‘o šokio trupė Lietuvoje „Funny beat“, Marijano Staniulėno šokio teatras su šiuolaikinio šokio spektakliu „Jau ne ta“, Baltijos baleto teatras su spektakliu „Saldainių fėjos“ ir projektu „Vienatvės armija“.