Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:
Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras, Respublikos g. 18, 87333 Telšiai
el. p. studija36@gmail.com;

žodžiu, kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį Telšių Žemaitės dramos teatre,
tel. Nr. (8 444) 743 40
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo – Rolandas Lukošius.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.