Antanas POCEVIČIUS
Antanas POCEVIČIUS
Alvydas JARAMAVIČIUS
Alvydas JARAMAVIČIUS
Alma PAŽEMECKIENĖ
Alma PAŽEMECKIENĖ
Albinas BYTAUTAS
Albinas BYTAUTAS
Antanas NEKRAŠIUS
Antanas NEKRAŠIUS
Zita KĘSMINIENĖ
Zita KĘSMINIENĖ
Egidijus RADŽIUS
Egidijus RADŽIUS
Janina KARNIŠOVA
Janina KARNIŠOVA
Jonas LUKAUSKAS
Jonas LUKAUSKAS
Julija KNEITIENĖ
Julija KNEITIENĖ
Juozas RIČKUS
Juozas RIČKUS
Kastytis BRAZAUSKAS
Kastytis BRAZAUSKAS
Liuda LĖVERIENĖ
Liuda LĖVERIENĖ
Marija LIAUBONAITĖ
Marija LIAUBONAITĖ
Raimondas ŠILANSKAS
Raimondas ŠILANSKAS
Rasa BYTAUTIENĖ
Rasa BYTAUTIENĖ
Rimas MARTINAVIČIUS
Rimas MARTINAVIČIUS
Vaclovas BARTKUS
Vaclovas BARTKUS
Vaclovas BUTKUS
Vaclovas BUTKUS
Vilhelmas PETRAITIS
Vilhelmas PETRAITIS
Kristina SUTKIENĖ
Kristina SUTKIENĖ
Aistė KORKADINOVAITĖ ŠIAUDKULIENĖ
Aistė KORKADINOVAITĖ ŠIAUDKULIENĖ
Margarita BLADŽENAUSKAITĖ
Margarita BLADŽENAUSKAITĖ