S.Čiurlionienės-Kymantaitės „Pinigėliai“ (rež. Jonas Buziliauskas)

Vyresniosios kartos žiūrovų atmintyje dar likę prisiminimai apie spektaklį, statytą įvairiuose teatruose. Ilgi dialogai, ginčai šiandieniniam žiūrovui būtų kėlę net žiovulį. Juk komediją „Pinigėliai“ S.Kymantaitė – Čiurlionienė parašė 1918 metais. Žemaitės dramos aktoriai spektaklį priartino prie šių laikų.
Komedijoje „Pinigėliai“, rašytoja kreipė dėmesį į visuomenės išsigimimą. Autorė perspėjo, kur eina buržuazėjanti prieškario visuomenė. Vis tik pjesės autorės iškelta moralei ir nacionaliniam gyvenimui pražūtinga sumaterialėjimo tendencija nepavaldi laikui. Istorija sukasi ratu…
Šiandieninėje Lietuvoje aktualios tos pačios problemos, kokios buvo prieš šimtmetį. Skaitome, matome, girdime, kaip pinigai veikia ne tik paprastus žmogelius, bet ir mūsų politikus, Vyriausybės atstovus…