Renginiai kraunami

PILIES TEATRAS

„Didžioji rauda ties degančiais vynuogienojais“

Teatro koncertas balsams, gitaroms, smuikui ir atodūsiams pagal Donaldo Kajoko poeziją

Režisierius Alvydas Vizgirda

Vaidina: Regina Šaltenytė, Vilija Gruodytė, Ramūnas Zebleckis-Šeputis, Jonas Baltokas

Šiemet poetas, eseistas ir prozininkas Donaldas Kajokas mini 70 metų jubiliejų. Klaipėdos Pilies teatro spektaklyje „Didžioji rauda ties degančiais vynuogienojais“ šio poeto eilės virsta maldomis, giesmėmis, dainomis ir kalbėjimu. Keturi aktoriai scenoje ne tik skaito poeziją, bet ir dainuoja, groja keliais muzikos instrumentais. Toks kūrybos metodas – tarsi meditacija, kuri provokuoja atsigręžti į save.

Donaldo Kajoko poezija jungia sunkiai sugretinamus pasaulius – paradoksus ir paprastumą, paviršių ir gelmę, buitį ir metafiziką. Jo poetinė kalba konkreti, daiktiška, ironiška.

„Kai D. Kajoko eiles skaito žymi dramos aktorė Regina Šaltenytė, kartais užmiršti kvėpuoti, kiekvienas žodis suskamba kaip galingo varpo dūžis, aidu atliepdamas kažką labai artimo sieloje, kad net šiurpuliukai kūnu pradeda bėgioti“, – po spektaklio premjeros rašė teatro kritikai.

Spektaklyje žiūrovai provokuojami susimąstyti, ar kas nors tikrai žino, kas yra ta poezija, o jeigu nežino, kaip tuomet ji atpažįstama? Poetas D. Kajokas juokauja, kad pasaulyje jau kokius du tūkstančius metų nevyksta nieko naujo ir kad eilėraščiai neretai būna protingesni už pačius autorius.

„Žmogus šiame pasaulyje nieko neturi, absoliučiai nieko. Jis mano, kad generuoja idėjas, mintis, – nieko jis negeneruoja. Žmogus tik perduoda toliau tai, ką gauna iš aukščiau. Nesvarbu, kaip tą „aukščiau“ vadinsime, visais atvejais jaučiama kažkokia Galybė. Ir tada ateina nuostabus oraus nusižeminimo jausmas. Kai nusižeminama ne iš silpnumo, o iš stiprybės“, – sako poetas ir prozininkas Donaldas Kajokas. Už savo kūrybą jis yra apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija.

Režisieriaus Alvydo Vizgirdos ir aktorių – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Reginos Šaltenytės, Vilijos Gruodytės, Ramūno Zebleckio – Šepučio ir Jono Baltoko – kūrybinis darbas 2022 m. Klaipėdos miesto „Padėkos kaukės“ apdovanojimuose nominuotas kaip „Metų kūrybinė grupė“.

Klaipėdos Pilies teatras (iki 1995 m. teatras-studija Liepų gatvėje 68) skaičiuoja 38 gyvavimo metus ir yra ryški Klaipėdos miesto kultūros dominantė. Teatras pastatė virš šešiasdešimties spektaklių,

surengė šimtus renginių Lietuvoje ir už jos ribų, dalyvavo daugelyje festivalių užsienyje,

atstovaudami Lietuvos teatro menui.