Renginiai kraunami
OKT / Vilniaus miesto teatras pristato:

Mila Fakhurdinova

NUOGA

Režisierius Aleksandras Marčenko

Vaidina aktorė Edita Užaitė

Studentas: „Kai kurie mokytojai sako, kad iš viso nėra šio kūno…“ Myong Hae Sunim (kreipiasi į kitą studentą): „Trinktelk tu jam!“ „Jau seniai norėjau sukurti mono spektaklį. Pradėjusi aktyviai ieškoti medžiagos susipažinau su baltarusių režisieriumi Aleksandru Marčen-ko, kuris kiek dvejodamas pasiūlė man šią pjesę. Jau pirmi sakiniai mane „pagavo“. Viskas taip panašu į mano pačios patirtis“, – pasakoja spektaklyje „Nuoga“ vaidinanti aktorė Edita Užaitė.

„Nuoga“ yra debiutinė Maskvoje gyvenančios ir kuriančios drama-turgės Milos Fakhurdinovos pjesė, parašyta prestižinam Liubimovkos festivaliui. Tai visiškai dokumentinis kūrinys – vienintelis neatitikimas yra tai, jog Mila, prabuvusi Indijoje devynis mėnesius, suprato, jog jai trūksta medžiagos, todėl sugrįžo ten antrąkart ir prabuvo dar tris mėnesius. Pjesė „Nuoga“ yra jos dviejų patirčių kompiliacija.

Baigusi medicinos studijas M. Fakhurdinova ruošėsi būti vaikų chi-rurge, tačiau pagal specialybę nedirbo. Susižavėjusi kinu pradėjo filmuoti mėgėjiškus trumpametražius filmus, mokėsi režisūros ir kino scenaristikos pas Borisą Juchananovą, vėliau – Maskvos naujojo kino mokykloje. M. Fakhurdinova tapo net keleto trumpametražių filmų fes-tivalių laureate. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, sėkmingai pakeitė profesiją ir įgijo tatuiruočių meistrės kvalifikaciją ir dabar dirba viena-me brangiausių salonų Maskvoje. Skaitant paskutinius autorės blog’o įrašus atrodo, kad į kiną ji dar žada grįžti.

Aleksandras Marčenko – baltarusių režisierius, aktorius, teatrinių pro-jektų kuratorius. 2002 m. baigė režisūros ir tetatro pedagogikos studi-jas Valstybiniame Baltarusijos kultūros universitete. 2001 – 2018 m. dirbo Valstybiniame baltarusiškos dramaturgijos teatre. 2009 m. tapo baltarusiškos dramaturgijos centro vadovu, organizavo pjesių pristatymus ir skaitymus, rengė spektaklių eskizus, dramaturgijos konkursus. Nuo 2018 m. dirba ART Corporation teatrinių projektų va-dovu. Devynerius metus dėstė vaidybą Baltarusijos kultūros universi-tete. A. Marčenko sukurti spektakliai pristatyti tarptautiniuose festi-valiuose Europoje.

„Spektaklį skiriu praėjusią vasarą žuvusiai mūsų Mokytojai, Dharm os Meistrei Myong Hae Sunim“ (Edita Užaitė)