Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studija „Savi“

Vadovė režisierė Laimutė Pocevičienė

SAVI – gabių, entuziastingų, talentingų, besidominčių savo miesto, šalies, pasaulio istorija, siekiančių atrasti save ir  tobulėti teatrinėje veikloje – vaikų ir jaunimo studija. Telšių vaikų ir jaunimo studija SAVI nominuota „Ryškiausiu jaunimo teatrinės kultūros skleidėju“.

Studiją 1994 m., ieškodama naujų spalvų Žemaitės dramos teatro veikloje, subūrė ir iki šiol jai vadovauja teatro režisierė Laimutė Pocevičienė. Joje vaikai ir jaunimas mokosi sceninės kalbos, judesio, teatrinės raiškos priemonių, bendrauja, kuria, nugali kompleksus. Vaidindami etiudus, gyvenimiškas situacijas, studijos dalyviai rengiasi gyvenimui, mokosi spręsti socialines problemas, pažįsta save ir supantį pasaulį, išreiškia savo kūrybinius sugebėjimus: atveriama vaizduotės, fantazijos laisvė.

Kolektyvas su įvairių žanrų spektakliais ne kartą tapo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės „Šimtakojis“ laureatais, sėkmingai atstovavo Telšių Žemaitės dramos teatrui Lietuvos suaugusiųjų teatrų apžiūroje šventėje „Atspindžiai4 ( 2014 m. net du spektakliai pelnė laureato diplomus), organizavo ne vieną šių renginių regioninį turą ar baigiamąją šventę. 2007m. 2010m.turėjo galimybę savo kūrybos metodą ir spektaklius  „Laiškai iš Dovanų Kalvos“ ir „Adelės CV“ pristatyti Londone Redbridžo dramos centre bei mokėsi teatrinio meno pas  Londono  režisierių  Michael  Woodvood, Rumunijos, Slovėnijos, Redbridžo režisierius. Šis spektaklis 2007m. pristatytas ir Jeruzalėje bei DVD formate patalpintas Yad Vashem universiteto muziejaus fonduose. Dalyvauta teatriniame projekte “Kūrybos džiaugsmas“ Limbaži  Latvijoje ir kartu su Rusijos, Kinijos, Vokietijos, Estijos, Lenkijos, Latvijos jaunaisiais aktoriais kūrė bendrą spektaklį „Mažasis upelis“. 2009m. dalyvavo  jaunimo teatrų projekte SAPPERLOT Brixene (Italija), kur pristatė spektaklį „Adelės CV“ ir susipažino su bendraamžių iš viso pasaulio darbais. 2011 m. su spektakliu sėkmingai „Penelopė“ atstovavo Lietuvai „Baltijos rampoje“ Latvijoje. Ryškiausi darbai: poezijos spektaklis „Liūdesys yralaisvas“ pagal I. Zieduonį ir A. Mikutą, laiškų spektaklis „Telšiai – Dovanų Kalva“, „Adelės CV“, „Penelopė“, R. Oginskaitės „Meškis po širdim“, šokio spektaklis „Aksomo klostėse – epochų šnabždesys“ (choreografė Ina Levickienė), „Motinuoms, ciuociems, babūniems ir mergelkoms“ (su aktore Nijole Narmontaite ir kompozitoriumi dainininku Andriumi Kulikausku), kuris nominuotas Ryškiausiu sezono spektakliu, o Liepojoje tarptautiniame festivalyje TE UN NIEKUR CITUR“ pelnė geriausio festivalio spektaklio ir žiūrovų prizus). Laureatu tapo ir edukacinis menine dokumentika paremtas spektaklis „Vilties etiudai iš Septynių Kalvų Miesto“. Kolektyvas 2018m. Teatro dieną papuošė spektakliu pagal Unės Kaunaitės knygą „Nauja Roboto ir Peteliškės istorija“.  Su šiuo spektakliu SAVI atstovavo  Lietuvą pasauliniame festivalyje „Teatro Revoliucija- 2019“ Tiumenėje. 2019m. žemaitiškas muzikinis spektaklis „Spalvuotu guzikieliu rožončius“, į kurį  įsijungė etnomuzikologė ir dainininkė Loreta Sungailienė, kino ir teatro aktorė Valda Bičkutė-Valiukienė, poetas ir dramaturgas Mindaugas Valiukas, pripažinti „ Atspindžių-2020“ laureatais.  „Savi“ gastroliavo Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Estijoje, Italijoje, Latvijoje, Rusijoje, Norvegijoje.

Nuo 2003 m. studija sukviečia Pabaltijo ir Šiaurės šalių jaunimo teatras į tarptautinį projektą- festivalį „Teatras – tautos sparnai“ , organizuoja labdaros akcijas sergantiems vaikams, dovanoja Kalėdinius labdaringus spektaklius ir edukacinius renginius, vasaros stovyklas-kūrybines laboratorijas VAIDINIMO DŽIAUGSMAS, kartu su Telšių kunigų seminarijos auklėtiniais jau 20 metų rengia Motinos dienos šventes.  2014 m. studijai „Savi“ švenčiant kūrybinės veiklos 20-metį, Laimutė Pocevičienė padovanojo  knygą „Teatras – tautos sparnai“, kuri nominuotas, kaip“ Ryškiausias teatrinis leidinys“. Studijos „Savi“ aktoriai įtraukti į knygą „Kas bus kas Lietuvoje“.

Michael  Woodvood rašo: „ Jūsų studija – režisierė ir aktoriai –  užvaldyti aistros esat savo teatrui, – tad ir spektakliai visad aukšto meninio lygio. Kada lankėtės Londone, buvot aktyvūs teatrų festivalio dalyviai – stropiai dirbote seminaruose, mūsų žiūrovai dažnai pakomentuodavo, kad Jūs vaidinat meistriškai, – matėsi – esat darbštūs, atsidavę savo studijos veiklai. Pirmasis Jūsų spektaklis  “Telšiai- Dovanų Kalva”, parodytas Londone, atskleidė mums buvusį sudėtingą  karo metu Telšių žydų ir lietuvių likimą – tai be galo sujaudino mūsiškius žiūrovus, man padarė neišdildomą įspūdį, kaip ir kiti vėliau mano matyti Jūsų spektakliai: ,,Adelės CV“, ,,Meškis po širdim“, ,,Penelopė“, „Vilties etiudai iš Septynių Kalvų miesto“, „Nauja Roboto ir Peteliškės istorija“, Spalvuotu guzikieliu rožončios“ Tai profesionaliai režisuoti, pasižymintys intensyvumu ir emocionalumu, veikiantys žiūrovo vaizduotę ir jausmus, skatinantys jį giliau mąstyti pastatymai. Laimutė Pocevičienė  pelnė mano kolegų Londone didžiulę pagarbą kaip talentinga, kūrybinga režisierė, nuoširdi  ir kompetentinga teatro pedagogė. Jos režisuotieji spektakliai Londone vykusiuose teatrų festivaliuose visuomet būdavo žymiausias įvykis.“

Iš tikrųjų mokiniai praaugo savo mokytoją-  studijos auklėtiniai Vilius Malinauskas, Agnė Banytė, Simona Gudavičiūtė, Karolis Pronckus tapo profesionaliais režisieriai, 2020 m. operos viltimi pripažinta Monika Pleškytė, ir šiandien  Žemaitės dramos teatrų pastatymuose vaidinti sugrįžta kino ir teatro aktorė Valda Bičkutė, aktorė Fausta Semionovaitė.

“Teatras išmokė būti princese. Ir taip atsitiko ne dėl menuetų, pūstų suknelių ar poezijos, bet dėl jausmo, kad tai, ką darai, yra labai svarbu, lemtinga, karališko reikšmingumo. Tai, ką darėm, ir buvo svarbu, nes į sceną atsikraustydavome iš tikrųjų, o ne užsukdavom pavaidinti“. (Donata Motuzaitė)

„Teatras man yra tarsi pabėgimas nuo rutinos ir mokyklos. Jis mane išmokė daugybės pamokų nuo istorinių, literatūrinių iki gyvenimiškų. Kiekvienas vaidmuo suteikia naujų patirčių ir nesvarbu, ar jis didelis, ar mažas, vis tiek jis yra svarbus. Dalyvaudama teatro veikloje taip pat gavau galimybę susipažinti su žmonėmis iš kitų šalių – Prancūzijos, Anglijos, todėl tai neapsakomai nuostabu! Mano studija man tarsi šeima, ne veltui vadinamės “SAVI” Elija Norvaišaitė

„Teatras – mano antrieji namai, kaip šeima, kurioje draugai, kolegos, vadovai. Teatro šeima man brangi, nes ten radau daug autoritetų, tai vyresnės kartos aktoriai, scenos draugai, gelbėję kebliose situacijose, mokantys mylėti, džiaugtis bei verkti, tai ir mažieji studijos nariai, vis primindavę, kaip paprasta gyvenime juoktis, na ir mūsų režisierė, mūsų teatro šeimos Mama, nukreipusi mano ir mano draugų gyvenimą prasminga linkme“. (Tadas Jovaišas)

Teatro adresas: Respublikos g. 18, Telšiai,  el. p.  laima.poceviciene@gmail.com tinklalapis: www.telsiuteatras.lt

Mūsų spektaklius galite stebėti:

Summary

Telšiai Žemaitė drama theatre‘s children and youth studio „Savi“

Director Laimutė Pocevičienė

While searching for new colors for the Žemaitės drama theatre, director Laimutė Pociavičienė created the studio in 1994. Here, children and young folk learn theatre speech, movement, theatrical expressions, communicate, create, defeat complexes. While performing skethces, life situations, the studio‘s participants get ready for life, learn how to solve social problems, get to know themselves and the world around them. They Express their creative abilities: releases imagination, fantasy. The studio, with performances of various genres, has repeatedly become laureates of the Lithuanian Children and Youth festival „Šimtakojis“ („Millipede“), successfully represented Telšiai Žemaitės Drama Theater in the Lithuanian adult theater review festival „atspindžiai“ („Refelctions“) (in 2014, two performances won the laureate diplomas), organized a regional tour or the closing event for several of these events. Most notable work: poetry performance „Liūdesys yra laisvas“ („Sadness is free“) by I. Zieduonis and A. Mikuta, letter performance „Telšiai – dovanų kalva“ („Telšiai – the hill of gifts“), „Adelės CV“ („ Adele‘s CV“), „Penelopė“, R. Oginskaitė‘s „Meškis po širdim“ („a Bear under the heart“), dance performance „Aksomo klostėse – epochų šnabždesys“ („The velvet folds are a whisper of epochs“) (choreographer Ina Levickienė) and  „Motinuoms, ciuociems, babūniems ir mergelkoms“ (with the actress Nijolė Narmontaitė and the composer Andrius Kulikauskas), which was nominated the most prominent season performance, and in Liepaja at the international festival TE AND NIEKUR CITUR won the best play of the festival and the viewer prizes. The performance „Promising etudes from the town of seven hills” based on educational-artistic documentary has also become a winner. The group will embellish the theatre day of 2018 with the new performance „The new story about a robot and a butterfly“, based on the book by Unė Kaunaitė. In 2019 we participated in a World festival of youth theatres ‘Theatre Revolution’ in Tyumen, Russia with the performance ‘The New Story of the Robot and the Butterfly’ „Savi” had taken tours all around the world and had visited countries like The United Kingdom, Austria, Switzerland, Estonia, Italy, Latvia, Russia and Norway. In 2011 the company successfully represented Lithuania with the performance „Penelope” at the festival „The Baltic ramp” which took place in Latvia. Since 2003 the group invites Baltic and Northern European countries’ youth theatres to the international festival „Theatre – the wings of the nation“ annually, organises charity events for children suffering from different diseases, gives charity performances and educational events as a Christmas gift for the community, summer camps – creative workshops „The joy of acting“, for almost 20 years, together with Telšiai seminary of priests, organises events for the Mothers‘ day. In 2014 studio „Savi”

celebrated its 20th birthday and released a book  “Theatre – the wings of the nation“, which was nominated as the brightest theatrical publication. The studio was nominated as „The brightest spreader of the theatrical culture“.

Laimutė Pocevičienė was born in 1955 in Židikai, Mažeikiai region. In 1979, she graduated from the Vilnius university’s philology department and earned the profession of a philologist. She honed her skills in international directors’ internships in Estonia, Denmark, Russia, Israel, and more. She has created 25 plays (8 in the Samogitian dialect), and wrote 20 of them. She is an expert consultant in theatre, and a member of the Židiku M. Pečkauskaitės school’s Garbės (honour) gallery social project ‘making a courageous future’ member, who has earned the Boris Daugeviečius award, song with the Telšiu Žemaitės theatre ‘Aukso Paukšte’ amber ordinance. Ms. Pocevičienė is the senior director of the ‘telšiai- Lithuania’s culture capital’ 2016 project ‘on seven hills – seven languages of art’.

 Her motto: ‘create patiently, lovingly, colourfully, strive for consistency, and don’t give up your worth’.

Actor’s answers to the questions: „What is the theater for you? Why do you participate in it?

„The theater taught me to be like a princess.  And this happened not because of menettes, blown dresses or poetry, but because of the feeling that you are doing something very important, fateful, royal significance. What we have been doing was important for us, because we have been going to the scene like to a real life. And it wasn’t just playing a role.” (Donata Motuzaite)

“SAVI”Theatre, for me, is an escape from routine and school. It has taught me historical, cultural, and life related lessons. Every role creates new experiences, and no matter the size of it, each role is important. As an actress, I have had the opportunity to meet people from other countries, such as France and England – that is amazing! My theatre is a family; that is why we are called ‘our own’ “SAVI”. Elija  Norvaišaitė

Theater Address: Respublikos g. 18, Telšiai, e-mail laima.poceviciene@gmail.com, website www.telsiuteatras.lt