Brolių Antano ir Juozo Vilkutaičių, prisistačiusių slapyvardžiu Keturakis (autorius, turintis keturias akis), parašyta komedija „Amerika pirtyje“ tai pirmasis Lietuvoje viešai lietuvių kalba suvaidintas spektaklis. Jis buvo pastatytas ir parodytas prieš 115 metų. Lietuviškos spaudos draudimo metais tai buvo svarbus įvykis kovojant dėl lietuviško žodžio. Netrukus ši komedija buvo vaidinama beveik kiekviename Lietuvos kaime. Populiarumo ji neprarado iki šių dienų. Galima sakyti, kad tai chrestomatinis spektaklis, nuo kurio atsispyrė Lietuvos teatras. Jis yra vienas ilgiausiai išsilaikiusių scenoje spektaklių.

Ji pirmą kartą buvo suvaidinta 1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje, grafo daržinėje. Režisavo Povilas Višinskis ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. „Amerika pirtyje“ sukėlė visuotinį žmonių susidomėjimą. Tai buvo savotiška lietuvių tautos savimonės akcija, kuria grupelė žmonių pareiškė pasauliui, kad lietuviai yra, turi savo kalbą ir savo žemę.

Spektaklio siužetas aktualus ir šiandien. Pagrindinis veikėjas Vincas siuva pas nusigyvenusį ūkininką Bekampį. Karčemoje Vincas susitinka savo seną pažįstamą iš gimtojo kaimo, Antaną, kuris ieško mergos. Jis yra įsižiūrėjęs Bekampio duktę. Beje, Bekampiui reikia 200 rublių vekseliui išpirkti. Vincas, norėdamas pasipelnyti, imasi tarpininko vaidmens. Jis įkalbinėja Antaną paskolinti Bekampiui pinigus, nes tai „būsiąs geriausias kelias į žentus“. Agota susižavi Vinco pasakojimais apie Ameriką, pavagia ir atiduoda Vincui tėvo paskolintus 200 rublių, su kuriais abu žada pabėgti. Galop Vincas uždaro Agotą pirty ir vienas išdumia į Ameriką.

Telšiuose spektaklis parodytas 1907 metais tuščiose kareivinėse prie Masčio pakrantės. Premjera skirta pirmojo lietuviško spektaklio parodymo Telšiuose 110 – osioms metinėms.