Spalvingame Telšių Žemaitės dramos spektaklyje „Spalvuotu guzikieliu rožončius“ atgyja tai, kas užmiršta, bet labai artima…  Literatūros ir muzikos pagalba atveriami gimtosios – žemaitiškos – tarmės  langai. Atveriami tam, kad išgirstume, kaip šiuolaikinio modernaus žmogaus lūpomis suskamba  ryškūs, kupini šilumos ir meilės , mūsų brangiųjų motinų, tėvų, senelių, prosenelių, tetų ir dėdžių, iškeliavusių Anapilin, bet išlikusių žodyje, dainoje, apeigose ir tradicijose, balsai.

Spektaklio centre – našlės ir jos trijų dukterų gyvenimo akimirkos: šviesūs išlikimo, gyvenimo džiaugsmo, grožio, meilės siekimo momentai. Skamba liaudies dainos, populiarioji, bardų muzika, tautosakos perliukai, Viktorijos Daujotytės, Jono Diržininko, Onos Mileikienė Danutės Ramonaitės-Mukienės, Alekso Steponavičiaus, Eugenijaus Zabičio, Nijolės Rimkienės tekstai. Juos profesionalia aktorine kalba, muzika, atlikimo meistriškumu į  visumą lyg rožančiaus karoliukus suveria spektaklio sumanytojai ir atlikėjai: etnomuzikologė ir dainininkė Loreta Sungailienė, kino ir teatro aktorė Valda Bičkutė Valiukiene, aktorius Vaidas Lengvinas, poetas ir dramaturgas Mindaugas Valiukas,  Žemaitės dramos teatro aktoriai, spektaklio režisierė  Laimutė Pocevičienė, kostiumo dailininkės Monika Vasiliauskaitė, Indrė Ročiūtė ir Dovilė Ožeraitytė.